Zielona karta DILO – karta diagnostyki i leczenia onkologicznego

Co to jest zielona karta ?

To nieoficjalna nazwa karty DiLO, czyli karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

Od 2015 roku w Polsce obowiązuje szybka terapia onkologiczna, a wraz z nią pakiet onkologiczny i zielona karta DiLO.

Szybka terapia onkologiczna i karta DiLO zostały wprowadzone celem:

  1. przyśpieszenia diagnostyki wstępnej w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej, czyli szybkiego wykluczenie lub potwierdzenie raka,
  2. przyśpieszenia diagnostyki pogłębionej w przypadku rozpoznania już choroby, czyli stwierdzenia dokładnego typu raka, jego stopnia zaawansowania oraz lokalizacji ewentualnych przerzutów,
  3. przyśpieszenia leczenia po zakończeniu wszystkich badań.

Kto i kiedy wystawia zieloną kartę?

Lekarz rodzinny, czyli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) podejrzewając lub rozpoznając chorobę nowotworową, wystawia pacjentowi kartę DiLO. Zielona karta jest otwierana w specjalnym systemie NFZ, a forma papierowa jest przekazywana pacjentowi. Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego może wystawić również lekarz w przychodni specjalistycznej lub w szpitalu.

Lekarze w gabinetach prywatnych nie mają uprawnień do wystawiania zielonej karty.

Co dalej?

Po wystawieniu karty DiLO, pacjent wybiera miejsce w którym chce przeprowadzić diagnostykę .

Poradnie, które zajmują się diagnostyką w ramach zielonej karty,  są opatrzone tablicą z zielonym logo „Szybka Terapia Onkologiczna”. Wykaz placówek realizujących szybką terapię onkologiczną, znajduje się na stronach oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia. Od  dnia wpisu pacjenta na listę oczekujących na diagnostykę, dany ośrodek ma 28 dni na przeprowadzenie diagnostyki wstępnej, czyli tej, która ma potwierdzić lub wykluczyć raka. 

W przypadku rozpoznania choroby nowotworowej dany ośrodek ma kolejne 21 dni na przeprowadzenie diagnostyki pogłębionej, czyli ustalenie dokładnego typu, stopienia zaawansowania i lokalizacji ewentualnych przerzutów. Kolejnym krokiem jest wybór miejsca leczenia.

Pacjent z kompletem badań zgłasza się do szpitala szybkiej terapii onkologicznej. Przeważnie jest to ten sam ośrodek, w którym pacjent był diagnozowany. Od dnia zapisania się chorego do szpitala, do rozpoczęcia leczenia nie powinno minąć więcej niż 14 dni. W ciągu tych 2 tygodni odbywa się konsylium, w skład którego wchodzą lekarze specjaliści z onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej oraz radioterapii. W konsylium może uczestniczyć także psycholog, pielęgniarka bądź inny pracownik medyczny. Konsylium ustala plan leczenia i wyznacza koordynatora, którego zadaniem jest nadzorowanie procesu leczenia. Koordynator towarzyszy pacjentowi do zakończenia leczenia, dostarcza mu niezbędnych informacji oraz wspiera administracyjnie, oraz organizacyjnie. 

Co zrobić, gdy zaginęła zielona karta?

W sytuacji zagubienia karty pacjent udaje się do ostatniego ośrodka, w którym był diagnozowany lub już leczony i prosi o wydanie duplikatu.

Czy można posiadać więcej zielonych kart?

Czasami bywa, że pacjent ma więcej niż jeden nowotwór. Dla każdego raka wystawiana jest oddzielna karta.

lek. med. Anna Majstrak – Hulewska – onkolog

Bibliografia:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz.U. 2017 poz.1250).

Zostaw komentarz