Kalkulator BMI


Czym jest BMI?

Wskaźnik masy ciała, czyli inaczej BMI (ang. Body Mass Index) jest kalkulatorem służącym do samodzielnego wyliczenia prawidłowej masy ciała, a także metodą zgodną z kryteriami WHO, dzięki której można określić niedowagę, prawidłową masę ciała, nadwagę lub stopień otyłości. Jest jedną z najpowszechniejszych metod, jakie są stosowane w celu poznania stanu tkanki tłuszczowej oraz określenia, czy nasz styl życia jest prawidłowy, a dieta odpowiednia.

BMI zostało opracowane w 1832 r. przez matematyka Quételeta, który dostrzegł związek pomiędzy masą ciała a wzrostem człowieka. Ideą tego wskaźnika jest to, że osoby tego samego wzrostu mają podobną masę tkanki mięśniowej i kości, więc różnica w masie ciała wynikała z różnego poziomu tkanki tłuszczowej. Krótko mówiąc wskaźnik BMI jest to stosunek masy ciała (wagi) do wzrostu. Możemy nim określić, czy ważymy za mało, czy za dużo, czy nasza waga jest prawidłowa.

Wskaźnik BMI jest przeznaczony tylko dla osób dorosłych, nie należy go stosować u młodzieży i dzieci. Aby ocenić prawidłowy rozwój dziecka należy stosować siatki centylowe. U osób powyżej 18 roku życia WHO wyznaczyło normy wskaźnika BMI dla kobiet oraz mężczyzn. Nie zostały jednak określone normy dla kobiet w ciąży, sportowców czy grup starszych, przy których wynik wskaźnika masy ciała może zostać zaburzony.

Istnieje również dokładniejsza metoda pomiaru stopnia otyłości. Mowa tutaj o pomiarze grubości fałdów skórno-tłuszczowych (pomiary są wykonywane na ramieniu, pod łopatką oraz na brzuchu). Wykonuje się także pomiar obwodu pasa i bioder. Występują różne typy otyłości: otyłość brzuszna (androidalna) oraz otyłość pośladkowo-udowa (gynoidalna). Żeby móc ocenić z jakim typem otyłości mamy do czyniena należy uznać wzajemny stosunek tych pomiarów.

Wskaźnik masy ciała (BMI) oblicza się według następującego wzoru:
BMI = masa ciała (kg) podzielona przez wzrost (w metrach) do kwadratu (m²)

Korzystając z BMI, wyróżnia się następujące kryteria BMI:

Niedowaga <18,5
Prawidłowa masa ciała 18,5–24,9
Nadwaga 25–29,9
Otyłość ≥30
I stopnia 30–34,9
II stopnia 35–39,9
III stopnia ≥40

Wskaźnik BMI pomaga określić naszą wagę, czy grozi nam niedowaga, nadwaga lub otyłość. Im wyższy wskaźnik BMI tym większe prawdopodobieństwo, że wystąpią u nas choroby związane z nadmierną masą ciała, czyli m.in. ciśnienie, miażdżyca, kamica zółciowa, zapalenie kości i stawów, bezdech senny, czy nawet nowotwór. Otyłość jest jedną z naczęstszych przyczyn chorób serca, chorób przewlekłych czy cukrzycy. Skrajna otyłość może być także zagrożeniem życia.

Zbyt niskie BMI skutkuje niedowagą i może być związany z różnymi chorobami spowodowanymi zbyt małą masą ciała. Skutkiem mogą być choroby takie jak anoreksja, bulimia. Jednym z głównych powikłań niedowagi są zaburzenia gospodarki hormonalnej, niepłodność, uszkodzenia układu nerwowego, anemia. Długotrwała niedowaga może prowadzić do wyniszczenia całego organizmu, nowotworów lub śmieci.

Czy warto znać swoje BMI? Jak najbardziej tak.

Wskaźnik masy ciała to nie tylko kontrola nad swoją wagą i sylwetką, to przede wszystkim kontrola swojego stanu zdrowia, często towarzyszy temu lepsze ciśnienie krwi, mniejsze bóle stawowo-mieśniowe, a także mniejsze obciążenie serca i układu krążenia, a co za tym idzie – mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia chorób związanych z otyłością. Prawidłowemu BMI towarzyszy przede wszystkim lepsze samopoczucie, kiedy jesteśmy świadomi tego, jaki styl życia prowadzimy, czy jesteśmy wystarczająco aktywni, a także czy nasza dieta jest odpowiednio zbilansowana.