Wszystko co powinieneś wiedzieć o Micrze

Micra to najmniejszy i najprostszy stymulator serca funkcjonujący bez konieczności implantacji dodatkowych elektrod. Wszczepia się go bezpośrednio do prawej komory serca poprzez nakłucie żyły udowej. Jest bardzo mały, wymiary: długość 25,9 mm, średnica 6,7 mm (1).

Na zdjęciu powyżej przedstawiona jest atrapa stymulatora.

Czy najmniejszy na świecie stymulator serca Micra jest dla wszystkich?

Nie. Pacjent musi mieć szczególne wskazania do wszczepienia stymulatora serca. Micra jest dedykowana pacjentom, którzy potrzebują stymulacji prawej komory. Wskazania :

  • objawowa bradykardia w przebiegu utrwalonego migotania przedsionków
  • choroba węzła zatokowego ze sporadycznymi pauzami i omdleniami w wywiadzie
  • napadowy blok przedsionkowo – komorowy III ° ( lub zaawansowany blok przedsionkowo-komorowy II °)
  • u pacjentów ze wskazaniami do stałej stymulacji oraz brakiem możliwości implantacji stymulatora klasycznego z powodu ryzyka zabiegu lub spodziewanych powikłań (najczęstsze to przebyte infekcyjne zapalenie wsierdzia) (2).

Oczekiwany czas działania baterii to 10 lat, po tym czasie możliwe jest implantowanie kolejnego stymulatora (w modelu zwierzęcym implantowano bezpiecznie 3 do 5 urządzeń, w przypadku ludzi nikt jeszcze tego nie sprawdzał – stymulator ten wszczepiany jest pacjentom na świecie od 3 lat (3).

Czy stymulator micra jest dedykowany dla osób młodych?

Niekoniecznie, młodym pacjentom wszczepia się stymulator micra tylko wtedy, kiedy nie można wszczepić zwykłego stymulatora lub Pacjent tego sobie nie życzy. Należy pamiętać o braku możliwości „zwykłej” wymiany stymulatora i konieczności „doszczepiania” kolejnych urządzeń co ok. 10 lat. Należy też pamiętać o tym, że jest to bardzo prosty stymulator, którego główną zaletą są małe rozmiary oraz brak elektrod (będących źródłem większości powikłań związanych z wszczepialnymi stymulatorami serca). Ten rodzaj stymulacji jest raczej dedykowany dla pacjentów, u których z racji wieku lub towarzyszących schorzeń będzie on stymulatorem docelowym.

W jaki sposób przeprowadza się zabieg wszczepienia micry?

Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym, poprzez nakłucie żyły udowej wprowadza się najpierw cewnik do żyły udowej, następnie wymienia się go na specjalnie przeznaczoną do tego celu sterowalną koszulkę wewnątrznaczyniową, poprzez którą do prawej komory implantuje się Micrę. Zabieg wykonuje wykwalifikowany kardiolog inwazyjny w pracowni elektrofizjologicznej (cathlab) lub w pracowni hemodynamicznej (z uwagi na konieczność stosowania wysokiej rozdzielczości skopii rentgenowskiej, jakiej nie zapewniają zazwyczaj aparaty stosowane w pracowniach implantacji stymulatorów).

Stymulator serca micra został zatwierdzony przez amerykańską agencję Food and Drug Administration (FDA). W Europie wszczepiono ponad 3000 urządzeń (4,5).

W Lublinie w Klinice Kardiologii UM kierowanej przez profesora Andrzeja Wysokińskiego dnia 20.02.2017 jako pierwsi wszczepili Micrę kardiolodzy: dr n.med. Andrzej Głowniak i dr n. med. Tomasz Sodolski (niestety Tomka już z nami nie ma na tym świecie, dlatego chciałam wstawić zdjęcia na pamiątkę).

Na zdjęciu od lewej: dr n.med. Andrzej Głowniak i dr n. med. Tomasz Sodolski

Micra to na razie nowość, ma swoje wady i zalety, nie jest to stymulator dedykowany dla każdego. Na pewno względy estetyczne mają dla pacjenta duże znaczenie, pacjent zapomina, że ma stymulator. Jednakże nie ma jak na razie długoterminowych danych dotyczących powikłań, usuwania urządzenia, wszczepiania kolejnych.

dr n.med. Diana Stettner-Leonkiewicz

  1. Ritter P., Duray G.Z., Steinwender C., et al. Micra Transcatheter Pacing Study Group. Early performance of a miniaturized leadless cardiac pacemaker: the Micra Transcatheter Pacing Study. Eur. Heart J. 2015; 36: 2510.
  2. Malini Madhavan, MBBS, Siva K., Mulpuru, MD, Christopher J. Mc Leod, et al. Advances and future directions in cardiac pacemakers. Part 2 of a 2 – Part Series. J. Am. Col. Cardiol. 2017;69: 211-235.
  3. Neal Bhatia and Mikhael El-Chami, Leadless pacemakers: a contemporary review. J. Geriatr. Cardiol. 2018 Apr; 15(4): 249–253.
  4. Mikhael F. El-Chami, Faisal Al-Samadi et al. Updated performance of the Micra transcatheter pacemaker in the real-world setting: A comparison to the investigational study and a transvenous historical control. Heart Rhythm, December 2018 Vol. 15, issue 12, pages: 1800-1807.
  5. FDA approves first leadless pacemaker to treat heart rhythm disorders. 6 April 2016.

Zostaw komentarz